Contact

Sitemap

 
     
 
 

 

Waarvoor staat EPC en wat houdt dit in?

EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Het EPC geeft een idee van de energiezuinigheid van een woning of appartement. Bovendien staan op het EPC een aantal vrijblijvende adviezen geformuleerd die kunnen helpen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten. Potentiële kopers of huurders krijgen via het EPC informatie over de energiezuinigheid van de woning die ze willen kopen of huren.

Het EPC informeert dus enkel potentiële kopers of huurders door aan het gebouw een energetische score toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Deze score wordt uitgedrukt in kWh/m² en geeft het berekende jaarverbruik weer ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Er wordt dus GEEN rekening gehouden met het gedrag van de bewoners en hun energieverbruik. Dit om gebouwen met elkaar te kunnen vergelijken en tot een zekere standaard te komen. Het is dus mogelijk dat uw woning een goede energetische score haalt, maar dat u toch veel energie verbruikt omdat u de verwarming dag en nacht laat opstaan.

terug

 

Wanneer heb je een EPC nodig?

Bij de verkoop van woningen en appartementen is het sinds 1 november 2008 verplicht een EPC te laten opstellen. Sinds 1 januari 2009 geldt dit ook wanneer woningen of appartementen verhuurd worden.

BELANGRIJK: Het EPC moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning of appartement op de markt komt. Dus vanaf het moment dat er een bord 'te koop' of 'te huur' voor de woning wordt gezet of vanaf het moment dat de woning bv. via een website op het internet te koop wordt aangeboden. Het Vlaams Energie Agentschap voert hier controles uit op de naleving van deze regels.

Hieronder vatten we nog even samen welke woningen er wel en geen EPC nodig hebben:

WEL EPC NODIG:

 • traditionele verkoop van het geheel van een appartement, woning, studio, ...(in volle eigendom)

 • een woning zonder installatie voor productie van warm water, zonder keuken of zonder badkamer of zonder toilet

 • verkoop van een serviceflat

 • verhuur van een serviceflat met huurovereenkomst

 • verkoop vakantiewoning

 • verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan twee maanden

 • verkoop van het geheel in volle eigendom tussen familieleden

 • studentenkamers met gemeenschappelijke keuken: 1 EPC voor het geheel

 • beschermde gebouwen

 • verkoop van woning die zal worden afgebroken of verbouwd

 • Voor verhuur of verkoop van appartementen is er een EPC nodig per wooneenheid

 • staancaravans die voldoen aan volgende drie voorwaarden: de caravan is een permanente verblijfplaats, de caravan heeft een immobiel karakter gedurende meerdere jaren, de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, riolering)

GEEN EPC NODIG:

 • Bij een schenking of erfenis

 • reeds een geldig EPC aanwezig (EPC is 10 jaar geldig)

 • een onbewoonbaar verklaarde woning

 • een woning zonder enige vorm van verwarming

 • gerechtelijke onteigening, onteigening via Aankoopcomité

 • onderverhuur

 • verhuur van serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. dagprijs

 • verhuur van vakantiewoningen met een huurovereenkomst minder dan 2 maanden

 • verkoop woonboot

 • verkoopcompromis werd getekend voor 1/11/2008

 • overkopen woning door een van de partners bij een echtscheiding

 • verkoop enkel naakte eigendom of enkel vruchtgebruik

 • Opstal

 • Erfpacht

 • Ruilakte

 • stilzwijgende verlenging van huurcontract

 • verkoop van woning in opbouw waar nog geen verwarmingsinstallatie aanwezig is.

 • verkoop van religieuze gebouwen

terug

 

Hoe verloopt de opmaak van een EPC?

Wanneer een EPC moet worden gemaakt van een woning komt een energiedeskundige type a (erkend door Vlaams Enrgie Agentschap VEA) eerst een plaatsbezoek uitvoeren. Hierbij wordt de woning opgemeten: alle verliesoppervlakken worden in kaart gebracht, ramen en deuren worden opgemeten. Verder wordt er in de mate van het mogelijke gekeken of de muren, dak, zolder en vloer of kelder geïsoleerd zijn. Er wordt gekeken naar de energie-efficiëntie van de installaties die zorgen voor het warm water en de verwarming. Afhankelijk van de grootte van de woning duurt dit plaatsbezoek tussen een uur tot twee uren.

Met de informatie van het plaatsbezoek en eventueel bijkomende informatie gaat de energiedeskundige verder aan de slag. Hij voert alle informatie in in desoftware die beschikbaar is gesteld door het Vlaams Energie Agentschap. Hij voert alle verliesoppervlakken in, berekent volumes en oppervlakken, voert de gegevens in over de installaties voor verwarming en warm water. De software berekent de energetische score van het gebouw en genereert het energiecertificaat.

Het certificaat moet eerst naar een centrale Energieprestatiedatabank gezonden worden. Nadien kan de energiedeskundige het hier afhalen, afdrukken, ondertekenen en bezorgen.

De energiedeskundige is verplicht een bepaald inspectieprotocol te volgen en MOET een plaatsbezoek afleggen. Naast de informatie die de energiedeskundige verzamelt tijdens het plaatsbezoek zijn er nog bronnen van informatie die de eigenaar kan aanleveren teneinde de energetische score van zijn woning te verbeteren:

 • een vroegere EPB-aangifte

 • lastenboek

 • subsidieaanvragen

 • facturen van geregistreerde aannemers

 • facturen van gebruikte materialen

 • as built plan

 • werfverslag, postinterventiedossier, vorderingsstaten

 • foto's

terug

 

Waarom is een EPC nodig?

Het EPC is door de overheid ingevoerd met als doel de woningen in Vlaanderen energiezuiniger te maken. Het EPC is daarvoor een geschikt middel om de mensen zich bewust te laten worden van de energiezuinigheid en de gebreken op vlak van energie van hun woning. Het biedt de potentiële kopers/huurders een inzicht in de energiebehoefte/vraag van de woning. Aangezien het EPC voor elke woning via dezelfde procedure wordt opgesteld is het mogelijk tussen woningen onderling te vergelijken.

terug

 

Controles?

De erkende energiedeskundigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door het Vlaams EnergieAgentschap (VEA). Wanneer blijkt dat er ernstige misbruiken of inbreuken op de precedures worden vastgesteld, dan kan VEA de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Daarenboven kan het VEA, als bij controle blijkt dat het EPC niet overeenstemt met de werkelijkheid, de energiedeskundige een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.

Wanneer de eigenaar, die zijn woning verkoopt of verhuurt, niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt, kan het VEA de eigenaar een administratieve geldboete van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro opleggen.

Vanaf 12 maart 2009 heeft een notaris ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een energieprestatiecertificaat. Er zal ook een clausule in de notariële akte voor het EPC opgenomen worden.

terug

 

Wat is het verschil met een energie-audit?

Kort gezegd gaat een energie-audit op veel nauwkeirugere wijze de hele woning doorlichten, daar waar het bij een EPC de bedoeling is om de procedure zo eenvoudige en algemeen toepasbaar te houden. Een energie-audit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard.

Het energieadvies wordt op een objectieve manier opgesteld en is niet geïnspireerd door mogelijke commerciële belangen van de energiedeskundige.

Bovendien krijgt u bij een energie-audit een fiscaal attest.

terug

 

Hebt u een EPC nodig?

Vraag bij ons een offerte aan en vermeld duidelijk over welk type woning het gaat en welke info u reeds aan ons kan doorgeven om de opname van de gegevens te vergemakkelijken. Als het snel moet gaan, kan u ons steeds vrijblijvend telefoneren op nummer 0479 68 94 98 of stuur ons een mailte met de vraag om u terug te bellen (svensmolders@ponteverde.be). Voor meer contactgegevens kan u naar de contactpagina gaan

terug

 

Alle informatie hierboven is gebaseerd op informatie van het Vlaams Energie Agentschap zoals deze verstrekt wordt op de website www.energiesparen.be. Ponte Verde g.c.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie hierboven. Ponte Verde g.c.v. tracht wel de informatie zo juist mogelijk over te brengen. Indien u onvolkomenheden opmerkt, wordt u aangemoedigd ons dit te laten weten zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen aanpassen.